Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Thẻ điểm cân bằng bao gồm 4 thước đo chính là tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ và học tập & phát triển. Vậy trong bài viết này, cùng tìm hiểu thước đo quá trình hoạt động nội bộ trong BSC nhé!

Thước đo quá trình hoạt động nội bộ (Internal Business Processes) 

Rõ ràng nội bộ là một phần quan trọng không thể thiếu trong tổ chức. Một doanh nghiệp hoạt động trơn tru phải nhờ vào quá trình làm việc và vận hành của đội ngũ nhân viên. Thước đo quá trình hoạt động nội bộ trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp doanh nghiệp tự đánh giá, rà soát và rút ra bài học. 

Hiểu đơn giản, thước đo hoạt động nội bộ giúp đo lường chỉ số trong quá trình trọng tâm của doanh nghiệp. Chẳng hạn như hiệu suất, thời gian chu trình, tỷ lệ sai sót, ... Bên cạnh đó, thước đo này còn bao gồm năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng hay thay đổi kỹ thuật. 

Doanh nghiệp nên thường xuyên rà soát các quy trình nội bộ để phân loại đâu là bộ phận đã làm tốt và đưa ra điều chưa phù hợp. Tiếp đó là đưa nhiệm vụ cải thiện các lỗ hổng của quá trình hoạt động nội bộ vào trở thành một mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.  

Trong Thẻ điểm cân bằng BSC, không chỉ có thước đo quá trình hoạt động nội bộ quan trọng mà 3 thước đo khác cũng không thể vắng mặt. Bạn đầu, khi xây dựng BSC trong những ngày đầu tiên, 4 thước đo độc lập với nhau và doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện hoặc bỏ qua một số tiêu chí trong đó. Nhưng thực tế, chúng đều quan trọng như nhau và có mỗi quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. 

Bên cạnh đó, từng yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo trong thẻ điểm BSC cũng có thể có mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, trong thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều dẫn tới một mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận thu được.  

0 nhận xét :

Đăng nhận xét