Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Cùng thegioinhansu.net "giải mã" khóa học xây dựng hệ thống lương 3P siêu hot của tác giả/chuyên gia tư vấn Nguyễn Hùng Cường nhé! 

1. Nội dung khóa học xây dựng hệ thống lương 3P 

Khóa học bao gồm lý thuyết và thực hành với 22 buổi học. Nội dung từng buổi học như sau: 

a. Lý thuyết

Buổi 1 Lý thuyết về lương 3P

Buổi 2 Lý thuyết về Khung năng lực

Buổi 3 Lý thuyết về BSCKPI

b. Thực hành

Buổi 4 Lên ý tưởng chiến lược

Buổi 5 Lên bản đồ chiến lược, xác định công cụ

Buổi 6 Xác định cơ cấu tổ chức

Buổi 7 Xác định chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc vị trí

Buổi 8 Xác định các yếu tố đánh giá giá trị công việc

Buổi 9 Tiến hành đánh giá giá trị công việc

Buổi 10 Xây dựng thang lương (P1)

Buổi 11 Xác định KPI chiến lược

Buổi 12 Xây dựng thư viện KPI phòng ban (Phân bổ và xác định KPI phòng ban)

Buổi 13 Rút gọn KPI

Buổi 14 Xây dựng quy chế đánh giá thúc đẩy KPI

Buổi 15 Xác định năng lực thực thi chiến lược

Buổi 16 Định nghĩa và phân cấp các năng lực thực thi chiến lược

Buổi 17 Phân bổ và xác định thư viện năng lực thực hiện công việc

Buổi 18 Rút gọn và chốt khung năng lực vị trí

Buổi 19 Xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy đào tạo (lộ trình công danh)

Buổi 20 Tổng hợp hoàn thiện chính sách lương 3P

c. Bonus

Buổi 21 Thực hành xây dựng hệ thống báo cáo, theo dõi báo cáo KPI

Buổi 22 Thực hành xây dựng chương trình đào tạo, bài test đánh giá năng lực.

2. Khóa học xây dựng hệ thống lương 3P dành cho ai? 

Đây là khóa học xây dựng hệ thống lương 3P được thiết kế dành cho những đối tượng khác nhau: 

  • Bạn là chủ doanh nghiệp đã chán ngấy với việc phụ thuộc vào các HR.
  • Bạn là Hr được/bị xây hệ thống lương 3P
  • Đơn giản là bạn muốn làm HR.

3. Khóa học xây dựng hệ thống lương 3P có gì đặc biêt? 

Thứ nhất, khóa học 3P kết hợp lý thuyết và thực hành, nhưng thực hành là chủ yếu.

Thứ hai, khóa học được giảng dạy theo phương pháp “TỪNG - BƯỚC - MỘT”, phù hợp với khả năng của từng người.

Thứ ba, mỗi 1 lớp học là 1 tình huống và có bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu tình huống. Và sản phẩm của tất cả tình huống sẽ được gửi cho toàn bộ học viên không phân biệt lớp hay khóa nào.

Thứ tư, sau mỗi buổi học tình huống, video sẽ up lên hocviennhansu.edubit.vn để học viên nghe và xem lại nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Thông tin chi tiết: daotaonhansu.net/3p

0 nhận xét :

Đăng nhận xét