Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, vai trò và lợi ích của BSC. Vậy còn cấu trúc của BSC là gì? 

1. Cấu trúc mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

Mô hình BSC gồm 4 thước đo là thước đo tài chính, thước đo khách hàng, thước đo quá trình nội bộ và thước đo học tập & phát triển. 

1.1 Thước đo tài chính

Với thước đo tài chính, BSC hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, kiểm soát các kết quả về mặt tài chính. Tài chính bao gồm các yếu tố như chi phí khấu hao, chi phí cố định, lợi nhuận thu về, lợi tức đầu tư, ... Dù không phải yếu tố nào cũng dễ dàng đo đếm được ngay sau khi thực hiện nhưng chúng là sự xác nhận cho hiệu quả hoạt động đó. 

1.2 Thước đo khách hàng

Thước đo khách hàng giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: khách hàng đang cảm thấy như thế nào với những sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Từ đây, bạn dễ dàng đưa ra các mục tiêu cụ thể và kế hoạch thực hiện tập tring vào độ hài lòng của khách hàng. 

1.3 Thước đo quá trình hoạt động nội bộ

Trong thước đo này, BSC giúp doanh nghiệp tự đánh giá, rà soát và rút ra bài học. Nghĩa là, vai trò của thước đo quá trình hoạt động nội bộ là đo lường chỉ số trong quá trình trọng tâm của doanh nghiệp như hiệu suất, tỷ lệ sai sót, ... Bên cạnh đó, thước đo này còn bao gồm năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng, ... 

1.4 Thước đo học tập và phát triển

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến nền tảng phát triển doanh nghiệp đó là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Mọi nhân tố đều có thể học tập, trau đồi tốt hơn song hành với sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ. 

2. Mối quan hệ giữa các thước đo trong BSC

Bốn thước đo tưởng chừng độc lập nhưng chúng đều quan trọng như nhau và có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Thông thường, quy trình hoàn thiện các thước đo trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) đươc thực hiện từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nghĩa lad mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hoặc nhiều mô hình trước đó. 

Ngoài ra, tững yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo này cũng có mối quan hệ nhân - quả với nhau. Ví dụ, với thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều dẫn tới một mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận. 

Trên đây là cấu trúc của BSC và mối quan hệ giữa các nhân tố. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về một công cụ quản trị thú vị BSC. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét